Tài chính - Ngân hàng

Niềm tin…

Nếu được lựa chọn, nhất định sẽ kiếm anh nào đại gia để lấy, già cũng được, xấu cũng ko sao (dù gì mình cũng chẳng hơn người ta) nhưng ít nhất sẽ đủ tiền nuôi con vợ phóng viên nghèo, chẳng có gì chỉ có cái lòng tin mù quáng vào nghề.
Niềm tin rẻ rúng quá, thôi nếu ko có anh đại gia nào thì ra bờ sông Sài Gòn bán nước cho các cặp tình nhân kiếm lại niềm tin qua ngày vậy…

facebook.com

Chia sẻ bài viết này