Tài chính – Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Generali Việt Nam tiên phong ra mắt bộ hợp đồng bảo hiểm phiên bản thân thiện môi trường – bước tiến mới trên hành trình thực hiện cam kết bền vững

TP.HCM – ngày 15/04/2024, Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (“Generali Việt Nam”) chính thức ra mắt ra mắt

Read More
Tài chính - Ngân hàng

Generali triển khai chiến dịch “Sức khỏe trao Mình – Trường mới trao Em” cùng nhiều sáng kiến cộng đồng thiết thực hỗ trợ trẻ em Việt Nam

TP.HCM – 21/06/2023, nhân tháng Hành động vì trẻ em, Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (“Generali Việt Nam”)

Read More