Khám phá

LG U+ và Huawei trình diễn thành công công nghệ “Kết nối kép” 5G

Ngày 19 – 10, LG U+ và Huawei đã thành công việc kiểm tra công nghệ ‘Kết nối kép’ (Dual Connectivity) trong quá trình thử nghiệm thực địa 5G tại Seoul (Hàn Quốc). Công nghệ ‘Kết nối kép’ cung cấp tốc độ đường tải xuống 20Gbps bằng cách kết nối trạm thu phát sóng 3.5GHz với trạm thu phát sóng 28GHz. Việc kiểm tra này đã cho thấy một thành tựu lớn của LG U+ và Huawei đạt được trong sáng tạo chung công nghệ 5G.’Kết nối kép’ là một kỹ thuật cho phép nhiều trạm thu phát sóng (trạm gốc) truyền tải dữ liệu đồng thời hoặc luân phiên cho người dùng để họ có thể giao tiếp thông suốt với những người dùng khác khi di chuyển giữa các trạm thu phát sóng. Công nghệ ‘Kết nối kép’ thích hợp để sử dụng giữa các trạm gốc 5G 3.5GHz và các trạm gốc 28GHz, đồng thời cũng có thể được sử dụng giữa các trạm gốc 4G và 5G.LG U+ và Huawei sẽ tiếp tục thực hiện hợp tác kỹ thuật công nghệ 5G để đáp ứng việc khai trương thương mại công nghệ và dịch vụ 5G trong thời gian tới.

Thanh Trúc

Chia sẻ bài viết này