Hội thảo quốc tế chủ đề “Sản xuất thời trang: Made in Vietnam”

Hội thảo quy mô lớn về ngành thời trang (Fashion Colloquia) tại Đại học RMIT Việt Nam với chủ đề “Sản xuất thời trang:

Read more