Phán xét…!

7h sáng gọi đổi ga xong quay đi quay lại ko thấy điện thoại đâu. gọi mấy cuộc điện thoại phía bên kia vẫn đổ chuông.nghĩ trong bụng sáng giờ ko ai vào nhà ngoài ông đổi ga, tính gọi về cty mà nghĩ lại lỡ như ko phải thì ông ấy sẽ mất việc, đi chở ga chẳng được mấy đồng lại còn bị mất việc, đành ngậm ngùi thôi mai đi mua điện thoại mới vậy.
8h khi đang ở cty thì người đàn ông đổi ga hùi nãy tìm đến lấy ra 2 cái điện thoại y chang nhau (trong đó có 1 cái của m) thì ra là ổng cầm nhầm dt, giờ mang đến tận cty trả…. mừng hết lớn.
=>suy ra đừng vội phán xét mọi việc quá sớm khi chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân.

Facebook.com
Nội dung được cóp nhặt nguyên bản