Bệnh viện Quốc tế Phương Châu mang tin vui đến cho người hiếm muộn ở các tỉnh ĐBSCL

Ngày 21-6 -2019, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (TP. Cần Thơ) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác

Read more