Tặng thiết bị, máy móc trị giá 1 tỉ đồng, bệnh viện FV phục vụ Thường trực Ban chỉ đạo công tác chống dịch Covid-19 

Với mong muốn được góp sức, sát cánh cùng ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19, ngày 8/6/2021, Bệnh viện FV đã trao tặng

Read more